Hôm nay, ngày 03.04.2020, 23:54  |  Xin kính chào Quý khách
Ngôn ngữ      
Cho thuê
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

57 KB

24/05/2012 taniland
HĐ thuê nhà ở

36 KB

14/08/2009 admin
HĐ thuê nhà người nước ngoài

20 KB

14/08/2009 admin
HĐ thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

45 KB

14/08/2009 admin
Di chúc
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Biên bản phân chia thừa kế

56 KB

24/05/2012 taniland
Tờ hủy bỏ di chúc

19 KB

14/08/2009 admin
Di chúc

22 KB

14/08/2009 admin
Góp vốn
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Tờ khai góp vốn bằng quyền sử dụng đất

26 KB

14/08/2009 admin
Hợp đồng trao đổi nhà
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
HĐ trao đổi nhà ở cá nhân

35 KB

14/08/2009 admin
Mua bán
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Hợp đồng đặt cọc

60 KB

24/05/2012 taniland
HĐ mua bán một phần ngôi nhà (cá nhân)

35 KB

14/08/2009 admin
Tặng cho
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
HĐ tặng cho nhà ở (cá nhân)

37 KB

14/08/2009 admin
Thế chấp
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
HĐ thế chấp quyền sử dụng đất (cá nhân)

23 KB

14/08/2009 admin
Từ chối nhận di sản
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng trao đổi tài sản

57 KB

24/05/2012 taniland
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng thuê tài sản

57 KB

24/05/2012 taniland
Hợp đồng cầm cố tài sản

87 KB

24/05/2012 taniland
Giấy từ chối nhận di sản

16 KB

14/08/2009 admin
Ủy quyền bán nhà
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền

57 KB

24/05/2012 taniland
HĐ ủy quyền bán nhà ở (cá nhân)

33 KB

14/08/2009 admin
Bản quyền của TANILAND, Công ty giữ bản quyền
Địa chỉ: 475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website : www.taniland.com.vn   Email: taniland@taniland.com.vn   Phone : 08.38151238 - 08.38151248   Fax : 08.38150075