Hôm nay, ngày 04.04.2020, 01:02  |  Xin kính chào Quý khách
Ngôn ngữ      
Luật
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Luật Nhà ở 2005

270 KB

14/04/2010 taniland
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai

32 KB

14/04/2010 taniland
Luật Đất Đai 2003

514 KB

14/04/2010 taniland
Luật kinh doanh Bất Động Sản 2006

268 KB

14/04/2010 taniland
Thông tư
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009

92 KB

10/09/2009 taniland
Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC

153 KB

28/07/2009 admin
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP

112 KB

28/07/2009 admin
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP

239 KB

28/07/2009 admin
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

230 KB

28/07/2009 admin
Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 188/2004/NĐ-CP

238 KB

28/07/2009 admin
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP

290 KB

28/07/2009 admin
Nghị định
Tải về Tiêu đề Dung lượng Ngày tạo Người tạo
Nghị định Số: 51/2009/NĐ-CP

100 KB

10/09/2009 taniland
Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008

80 KB

09/09/2009 taniland
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

326 KB

09/09/2009 taniland
Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004

140 KB

09/09/2009 taniland
Nghị định 23/2009/NĐ - CPvề xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây

260 KB

09/09/2009 taniland
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009

1.74 MB

09/09/2009 taniland
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP

82 KB

28/07/2009 admin
Nghị định về thu tiền sử dụng đất

174 KB

28/07/2009 admin
Nghị định sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 188/2004/NĐ-CP

141 KB

28/07/2009 admin
Nghị định về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

237 KB

28/07/2009 admin
Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

735 KB

28/07/2009 admin
Bản quyền của TANILAND, Công ty giữ bản quyền
Địa chỉ: 475D Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website : www.taniland.com.vn   Email: taniland@taniland.com.vn   Phone : 08.38151238 - 08.38151248   Fax : 08.38150075